Bỏ qua nội dung chính

Chào mừng SAN với tư cách là đối tác mới nhất của Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI

Xuất bản 10 / 07 / 2024

Chủ đề: Thành viên của cổng thông tin

Chủ đề: Cổng thông tin phòng trừ sinh học

Chúng tôi vui mừng chào đón Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững (SAN) như một tổ chức mới Thành viên liên kết của CABI BioProtection Portal. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ mục tiêu chung của chúng ta là thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới.

Logo của SAN (Mạng lưới nông nghiệp bền vững)

Sứ mệnh của SAN là thúc đẩy các hoạt động canh tác bền vững

Hiệp hội Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững (SAN) là một tổ chức toàn cầu chuyên thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong thực hành nông nghiệp nhằm đảm bảo tương lai của lương thực, thiên nhiên và cộng đồng nông thôn. Từ chính các trang trại đến chuỗi giá trị nông nghiệp, SAN đặt mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp với sự trợ giúp của mạng lưới thành viên, hợp tác với các công ty, nhà tài trợ và các tổ chức cùng chí hướng khác.

SAN đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành nông nghiệp toàn cầu hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn. Một cách họ làm điều này là ủng hộ việc sử dụng thuốc trừ sâu có trách nhiệm và các biện pháp canh tác kiểm soát dịch hại thay thế, chẳng hạn như sử dụng bảo vệ thực vật sinh học các sản phẩm có thể tìm thấy trên Cổng thông tin BioProtection CABI.

Hợp tác lâu dài với CABI và ngành nông nghiệp

Sự hợp tác mới này với Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI là một bước phát triển tự nhiên của sự hợp tác lâu dài của SAN với CABI. Trong những năm qua, SAN và CABI đã hợp tác thành công với nhau trong nhiều dự án và sáng kiến, đặc biệt là triển khai Quản lý dịch hại tổng hợp và giảm thiểu rủi ro sử dụng thuốc trừ sâu trong thực tế.

Những nỗ lực chung của CABI và SAN bao gồm chia sẻ kiến ​​thức, nguồn lực và thực hiện các hành động thực tế để thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Ví dụ, SAN và CABI đang hợp tác thiết kế, thử nghiệm và nhân rộng cơ sở hạ tầng đa dạng sinh học (các luống cây đa chức năng) tại các cánh đồng cọ dầu của Malaysia để ổn định sản xuất bằng cách giảm áp lực dịch hại. Ngoài ra còn có sự hợp tác đang diễn ra nhằm đánh giá việc sử dụng thuốc trừ sâu trong chuỗi cung ứng rau và gia vị toàn cầu nhằm xác định Thuốc trừ sâu có độ nguy hiểm cao và tìm giải pháp thay thế để loại bỏ và thay thế.

Cam kết trước đây đối với các hoạt động nông nghiệp bền vững, cùng với sự hỗ trợ mới cho Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI, củng cố hơn nữa sức mạnh tổng hợp giữa SAN và CABI. Điều này làm cho sự hợp tác thậm chí còn có tác động mạnh mẽ hơn.

SAN và Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI

Giám đốc cấp cao về các chương trình chiến lược của Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững, Catalina Mora, cho biết: “Chúng tôi tham gia Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI vì chúng tôi muốn theo kịp và đóng góp vào việc phát triển kiến ​​thức mới để hỗ trợ việc tiếp thu các sản phẩm bảo vệ sinh học trên toàn thế giới. Việc thu thập thêm kiến ​​thức về bảo vệ cây trồng sinh học và phổ biến thông tin này là chìa khóa trong việc hỗ trợ mạng lưới của chúng tôi và các đối tác trên khắp thế giới thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động nông nghiệp bền vững.”

CABI cũng vui mừng không kém về sự hợp tác này và những lợi ích mà nó sẽ mang lại cho Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI, nguồn tài nguyên miễn phí lớn nhất về bảo vệ sinh học. Kinh nghiệm sâu rộng và mạng lưới thúc đẩy các phương pháp canh tác bền vững của SAN hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể nâng cao nỗ lực của mình nhằm cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ toàn diện cho nông dân trên toàn cầu, từ đó nâng cao tác động của chúng tôi.

Sự hợp tác này có ý nghĩa gì

Sự hợp tác mới này giữa SAN và Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI sẽ cho phép chúng tôi tận dụng mạng lưới và các kênh liên lạc của SAN. Thông qua sự hợp tác này, SAN có thể hỗ trợ phổ biến Cổng thông tin và các tài nguyên của nó, đảm bảo rằng thông tin có giá trị về nông nghiệp bền vững sẽ đến được với nhiều đối tượng hơn. Ngoài ra, cam kết của chúng tôi còn mở rộng đến việc quảng bá mạng SAN bằng cách giới thiệu chúng trên trang web của chúng tôi và trong tất cả các tài liệu truyền thông.

Với chuyên môn tổng hợp của mình, chúng tôi cũng sẽ phát triển tài liệu mới đề cập đến các chủ đề quan trọng trong nông nghiệp bền vững, bao gồm các tài liệu chiến lược của SAN hoặc Các bài viết tài nguyên của CABI BioProtection Portal.

Sự hợp tác này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc chia sẻ kiến ​​thức và thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui mừng về những cơ hội mà điều này sẽ mang lại và mong đợi tác động tích cực của nó đối với các thành viên của chúng tôi và cộng đồng nông nghiệp rộng lớn hơn.

Chia sẻ trang này

Các bài liên quan
Trang này có hữu ích không?

Chúng tôi rất tiếc trang không đáp ứng được yêu cầu của bạn
mong đợi. Xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào
chúng ta có thể cải thiện nó.