Bỏ qua nội dung chính

Ứng dụng cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI

Tải Cổng thông tin trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn

Với ứng dụng dễ sử dụng của chúng tôi, hãy tìm các sản phẩm kiểm soát sinh học hoặc thuốc trừ sâu sinh học được đăng ký ở quốc gia của bạn và truy cập thông tin sản phẩm mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi bạn không có kết nối internet!

điện thoại di động đang mở Ứng dụng CABI BioProtection và tải xuống một số gói quốc gia

Với ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể:

  • Tìm kiếm các sản phẩm kiểm soát sinh học và thuốc trừ sâu sinh học để giải quyết vấn đề sâu bệnh hại cây trồng Ngoại tuyến và truy cập thông tin sản phẩm cơ bản
  • Tải xuống dữ liệu về các sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học và kiểm soát sinh học đã được đăng ký ở một hoặc nhiều quốc gia được chọn
  • Tải xuống dữ liệu về thuốc trừ sâu sinh học và kiểm soát sinh học bằng tiếng Anh và/hoặc bằng ngôn ngữ địa phương

Làm cách nào để tải xuống Ứng dụng Cổng thông tin BioProtection CABI?

Tôi là người dùng Android:

Ứng dụng CABI BioProtection Portal có thể truy cập dễ dàng và có thể tìm thấy trực tiếp trong Cửa hàng Google Play. Nhấp vào nút bên dưới để cài đặt nó trên thiết bị di động của bạn:

Tôi là người dùng Apple:

Hiện không thể tải xuống Ứng dụng CABI BioProtection Portal từ App Store nhưng bạn vẫn có thể cài đặt ứng dụng này trên thiết bị di động của mình bằng cách sử dụng trình duyệt Safari. Khi ở trên Safari, hãy nhấp vào nút bên dưới và làm theo hướng dẫn trên màn hình.