Bỏ qua nội dung chính

Giới thiệu

Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI là gì?

Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI là nguồn tài nguyên toàn cầu miễn phí lớn nhất về các sản phẩm thuốc trừ sâu, bệnh sinh học và kiểm soát sinh học đã được các quốc gia đăng ký với đầy đủ thông tin và hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi mong muốn giúp chủ trang trại (vườn) và cố vấn nông nghiệp lựa chọn các sản phẩm kiểm soát dịch hại cây trồng bền vững bằng cách xác định, tìm nguồn cung ứng và áp dụng chính xác các sản phẩm sinh học.

Sử dụng Công cụ tìm kiếm chọn một sản phẩm và tham quan toàn diện Tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách sử dụng biện pháp bảo vệ sinh học.

Khả năng tiếp cận là ưu tiên hàng đầu. Cổng thông tin này thể hiện bằng ngôn ngữ địa phương và tiếng Anh, trực tuyến và ngoại tuyến, cũng có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính để bàn.

Một người cầm máy tính bảng có trang chủ CABI BioProtection Portal trên màn hình

CABI là ai?

CABI là một tổ chức quốc tế, liên chính phủ, phi lợi nhuận, giúp cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới bằng cách áp dụng các kiến thức khoa học vào các vấn đề trong nông nghiệp và môi trường. Cách tiếp cận của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp thông tin, kỹ năng và công cụ đến tay mọi người.

Chúng tôi được quản lý như thế nào? Cả 48 quốc gia thành viên của CABI hướng dẫn và tác động đến công việc của chúng tôi, công việc được thực hiện bởi các nhà khoa học có trụ sở tại mạng lưới trung tâm toàn cầu của chúng tôi. CABI được thành lập theo một thỏa thuận cấp hiệp ước của Liên hợp quốc, trong đó mỗi quốc gia trong số 48 quốc gia thành viên có vai trò bình đẳng trong quản trị, chính sách và định hướng chiến lược của tổ chức. Đổi lại, các quốc gia này được hưởng lợi từ một số đặc quyền và dịch vụ liên quan đến chuyên môn khoa học, sản phẩm và tài nguyên của chúng tôi.

Một cố vấn cầm máy tính bảng thảo luận với nông dân

Tại sao nên sử dụng Cổng thông tin bảo vệ sinh học CABI?

Các sản phẩm bảo vệ sinh học được sản xuất có quan tâm đến sức khỏe con người và môi trường. Những sản phẩm này có nguồn gốc từ thiên nhiên và do đó ít gây ảnh hưởng đến môi trường hơn so với thuốc trừ sâu truyền thống, thường có thể tạo ra các dòng chảy có hại, tiêu diệt cả côn trùng có ích và gây hiện tượng kháng thuốc trừ sâu.

Thị trường bảo vệ sinh học đang phát triển, nhưng việc thiếu kiến ​​thức đang cản trở việc áp dụng rộng rãi. Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về nhận thức bằng cách cung cấp thông tin và kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất sản phẩm bảo vệ sinh học, đưa ra các giải pháp tự nhiên đến tay người trồng và cố vấn.

Dữ liệu của chúng tôi được lấy trực tiếp từ các trang web của chính phủ hoặc thông tin chính thống và được cập nhật thường xuyên, đảm bảo người dùng có thể truy cập được các thông tin đầy đủ và chính xác. Tìm hiểu thêm về Cách Cổng thông tin lấy dữ liệu sản phẩm.

Thăm nơi chúng tôi làm việc
Một nông dân đang phun thuốc trừ sâu trên cánh đồng của mình

Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI dành cho ai?

  • Các nhà vườn, trang trại và cố vấn nông nghiệp cần thông tin theo yêu cầu về các sản phẩm có độc tính thấp
  • Những người muốn mở rộng và thâm nhập các thị trường có giá trị cao hơn, chẳng hạn như nông sản hữu cơ
  • Cơ quan quản lý của chính phủ và những người ra quyết định của khu vực tư nhân
  • Các nhà sản xuất sản phẩm kiểm soát sinh học và thuốc trừ sâu sinh học đang tìm cách thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các sản phẩm của họ
Đọc các nghiên cứu điển hình của chúng tôi
Một phụ nữ nông dân vác thúng trên vai làm việc trên ruộng bậc thang cùng con gái sử dụng điện thoại

Cổng thông tin được tài trợ như thế nào?

Cổng thông tin phải nhận được tài trợ để đảm bảo nó được phát triển và duy trì như một nguồn truy cập mở, cập nhật và đáng tin cậy trên toàn cầu về thông tin sản phẩm thuốc trừ sâu, bênh sinh học và kiểm soát sinh học.

Có ba phương án tài trợ: quan hệ đối tác (ví dụ: nhà sản xuất thuốc kiểm soát sinh học, nhà phân phối, v.v.), tài trợ (ví dụ: dịch vụ tư vấn, nhà bán lẻ, cơ quan chứng nhận, v.v.) và nguồn của nhà tài trợ (ví dụ: cơ quan chính phủ, tổ chức, v.v.).

Tìm hiểu thêm về tư cách thành viên của chúng tôi
Một nữ nông dân nhổ cỏ trên ruộng lúa ở Ấn Độ
Bạn đang tìm kiếm những biện pháp an toàn và bền vững để quản lý sâu bệnh?