AR BN FR DE HI HU ID MS NE PT SI ES TE
ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න

සම්පත්: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය (IPM) යනු බෝග පළිබෝධ කළමනාකරණය සඳහා පරිසර හිතකාමී ප්‍රවේශයකි. පරිසරයට සහ සෞඛ්‍යයට සිදුවිය හැකි අනවශ්‍ය බලපෑම් සීමා කරමින් පළිබෝධ ගැටලු විසඳීම එහි ප්‍රධාන අරමුණයි.

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය: එය ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ප්‍රතිලාභ 

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය යනු පියවර ගණනාවක් අනුගමනය කලයුතු, තිරසාර, විකල්ප පළිබෝධ කළමනාකරණ වැඩ පිළිවෙල කි.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න

පළිබෝධ ගැටලුවක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද

ඵලදායී කළමනාකරණයක් සොයා ගැනීම සඳහා පළිබෝධකයෙකු හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඔබේ රෝග විනිශ්චය කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාර කිරීමට අපගේ මාර්ගෝපදේශ සහ මෙවලම් මෙතැනින් බලන්න.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න

බීජ ප්‍රතිකාර: තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා IPM හි ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය භාවිතා කිරීම 

ජීව විද්‍යාත්මක බීජ ප්‍රතිකාරය පළිබෝධ සහ රෝග අවදානම් තත්ත්වයකදී බෝගවලට හානි කිරීමෙන් වැලැක්වීම සඳහා ප්‍රධාන වන අතර IPM ප්‍රවේශයකට හොඳින් ගැලපේ.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න

පාංශු සෞඛ්‍යය: එය වැදගත් වන්නේ ඇයි සහ එය ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? 

පාංශු සෞඛ්‍යයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය, එය තර්ජනයට ලක්වන ආකාරය සහ ගොවිතැන් හා ගෙවතු වගා පිළිවෙත් සමඟ එය ආරක්ෂා කර ගත හැකි ක්‍රම පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න

වර්ධක ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය: පරිසර පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ බලය

පරිසර පද්ධති සහ බෝග අස්වැන්න වැඩි කරන පළිබෝධනාශක සඳහා තිරසාර විකල්පයක් වන කෘෂිකර්මාන්තයේ ජීව විද්‍යාත්මක පාලනයක් ගවේෂණය කරන්න. එහි ප්‍රතිලාභ, අභියෝග සහ ගෝලීය බලපෑම ගැන ඉගෙන ගන්න.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න

පළිබෝධ පාලන ක්‍රියාකාරී ආකාරය: දළ විශ්ලේෂණයක්

විවිධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම, ඒවායේ ක්‍රියාකාරී ආකාරය සහ අභියෝග සහ සීමාවන් ගවේෂණය කරන්න.

තේමාව: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණය

වැඩිදුර කියවන්න
මෙම පිටුව ප්‍රයෝජනවත්ද?

ඔබගේ පිටුව හමු නොවීම ගැන අපට කණගාටුයි
අපේක්ෂාවන්. කෙසේ දැයි කරුණාකර අපට දන්වන්න
අපට එය වැඩිදියුණු කළ හැකිය.