ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න

සම්පත්: බෝග මාර්ගෝපදේශ

බෝග එකිනෙකට වෙනස් බැවින්, ඒවා මත ජෛව පාලනය භාවිතා කරන ආකාරය ද විශේෂිත ය. ජෛව පාලන නිෂ්පාදන හෝ ජෛව පළිබෝධනාශක භාවිතයෙන් බෝග රැකබලා ගන්නා ආකාරය සහ පළිබෝධ සහ රෝග වලින් මිදීම පිළිබදව ඉගෙන ගන්න.

කෝපි වගාව

ඔබේ කෝපි වගාවට ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිලාභ මොනවාද සහ ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද?

තේමාව: බෝග මාර්ගෝපදේශ

වැඩිදුර කියවන්න

අස්වැන්නට බලපාන අඹ ආබාධ 4ක්

අඹ යනු වැදගත් භෝගයකි. එවැනි ඉහළ ඉල්ලුමක් සමඟ, අස්වැන්න කෙරෙහි බලපාන අඹ ආබාධ ගැන ඉගෙන ගැනීම ප්රයෝජනවත් වේ.

තේමාව: බෝග මාර්ගෝපදේශ

වැඩිදුර කියවන්න

බ්‍රසීලයේ ලෙපිඩොප්ටෙරා හි සෝයා බෝංචි පළිබෝධ කළමනාකරණය

සෝයා බෝංචි වල ලෙපිඩොප්ටෙරා පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම, කළමනාකරණය කිරීම, පාලනය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම.

තේමාව: බෝග මාර්ගෝපදේශ

වැඩිදුර කියවන්න
පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය කිරීමේ ආරක්ෂිත සහ තිරසාර ක්‍රම සොයන්නේද?
මෙම පිටුව ප්‍රයෝජනවත්ද?

ඔබගේ පිටුව හමු නොවීම ගැන අපට කණගාටුයි
අපේක්ෂාවන්. කෙසේ දැයි කරුණාකර අපට දන්වන්න
අපට එය වැඩිදියුණු කළ හැකිය.