ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න

Bioprotection නිෂ්පාදන හැඳින්වීම

තේමාව: පාඨමාලා සහ යෙදුම්

ජෛව ආරක්ෂණය යනු පළිබෝධ සහ රෝග පාලනය සඳහා ස්වභාවික නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමයි. ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන පළිබෝධනාශක සඳහා තිරසාර විකල්ප වේ. ඒවාට අපෘෂ්ඨවංශික ජීව විද්‍යාත්මක පාලන කාරක (මැක්‍රොබියල්ස්), ක්ෂුද්‍රජීවී, අර්ධ රසායනික සහ ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් වේ.

පාඨමාලා මොඩියුලවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන මොනවාද සහ ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය
  • පළිබෝධ කෘමීන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීම
  • ආරක්ෂිත තොරතුරු සහ නිෂ්පාදන ලේබල අර්ථකථනය කිරීම
  • ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා ප්රවේශය
  • ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය සහ ගබඩා කරන්නේ කෙසේද
  • ජෛව ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම
  • ප්රතිඵල යෙදීම සහ අර්ථ නිරූපණය

මෙම පාඨමාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ:

  • කෘෂි සේවාවල සේවය කරන සහ හෝ ව්‍යාප්ති සේවකයින් සහ කෘෂි යෙදවුම් අලෙවිකරුවන් වැනි ගොවීන්ට උපදෙස් දෙන පුද්ගලයින්.
  • ජෛව ආරක්ෂණයට අලුත් හෝ ඒ ගැන ටිකක් දන්නා ගොවීන්ට ද මෙම පාඨමාලාව ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.
  • කෘෂිකාර්මික සිසුන්ට මෙම පා course මාලාව ඔවුන්ගේ විෂයමාලා ක්‍රියාකාරකම්වලට අනුපූරක විය හැකිය.
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න
සබැඳි ලිපි
පළිබෝධ සහ රෝග කළමනාකරණය කිරීමේ ආරක්ෂිත සහ තිරසාර ක්‍රම සොයන්නේද?
මෙම පිටුව ප්‍රයෝජනවත්ද?

ඔබගේ පිටුව හමු නොවීම ගැන අපට කණගාටුයි
අපේක්ෂාවන්. කෙසේ දැයි කරුණාකර අපට දන්වන්න
අපට එය වැඩිදියුණු කළ හැකිය.