क्यावी जैविक संरक्षण पोर्टल क्यावीद्वारा प्राविधिक ईनपुटहरु, रणनीतिक निर्देशन एवं आर्थिक सहयोगको रुपमा अमूल्य सहयोग गर्ने यसका जैविक नियन्त्रण उत्पादकहरु, प्रायोजकहरु, दाताहरु एवं सहयोगी साझेदारहरुको संजाल सँगको सहकार्यमा तपाईंहरुकालागि ल्याईएको हो ।

यस पृष्ठमा हाम्रा आधिकारिक साझेदारहरू, दाताहरू, प्रायोजकहरू र सहयोगीहरू हेर्नुहोस्, र क्यावी जैविक संरक्षण पोर्टलमा कसरी सामेल हुने भनेर पत्ता लगाउनुहोस ।

साझेदारहरु

प्रायोजकहरु

दाताहरु

सहयोगीहरु

हामी सँग जोडिनुहोस

सोधपुछ