Biological pest control - what is it?

Biológiai növényvédelem, mit is jelent?

A bright red ladybird sits on a green leaf

Biological control (or ‘biológiai védekezési’) is the use of living organisms and naturally-sourced (or nature-identical) compounds to control pest and disease populations. 

The IBMA (International Biocontrol Manufacturers Association) defines biocontrol products as: 

Tools which originate from nature, which have a low impact on human health and the environment and are used to manage pests, weeds and diseases.  

The approach has been used successfully for over 100 years to manage the spread of pests, protect crops and restore balance to ecosystems and habitats.  

Biological pest control as a natural alternative to pesticides 

Biological control takes natural technologies and uses them to control pests in an environmentally safe way. It can, when used correctly, enable growers to reduce the use of synthetic chemistry which can have a devastatingly negative impact on humans, wildlife, soil health and crop production. 

Some pests are invasive species or non-native pests – species that have been moved from one place to another without their natural enemies to control them, meaning they spread unmanageably. At CABI, biological control has been proven as an effective way to control invasive species or non-native through a method called Integrated Pest management (IPM)  

What’s the goal of biological pest control and who should use it?

The goal of biocontrol is to protect growers from unwanted pests and diseases on their plants whilst not endangering humans, harming wildlife or promoting pest resistance. It might be used as a quick attack method or as a prolonged build-up of immunity in the growing system. It’s also highly suited to people who are interested in organic and sustainable farming. 

Why is biological pest control needed?

Biológiai védekezés (vagy „biokontroll”) az élő szervezetek és természetes eredetű (vagy természetazonos) vegyületek felhasználása a károsítók populációinak a leküzdésére. 

Az IBMA (International Biocontrol Manufacturers AssociationNemzetközi Biológiai védekezési termékgyártók Szövetsége) a biovédekezési termékeket a következőképpen határozza meg: 

Természetből származó anyagok, amelyek csekély mértékben hatnak az emberi egészségre, a környezetre, a kártevők, gyomok és betegségek kezelésére használatosak. 

Ezt a fajta megközelítést több mint 100 éve sikeresen alkalmazzák a kártevők terjedésének kezelésére, a növények védelmére, valamint az ökoszisztémák és élőhelyek egyensúlyának helyreállítására. 

Biológiai kártevőirtás, mint a peszticidek természetes alternatívája

A biológiai védekezés természetes technológiákat alkalmaz, és ezeket a kártevők elleni védekezésre használja fel környezetbarát módon. Megfelelő használat esetén lehetővé teheti a termelők számára, hogy csökkentsék a szintetikus növényvédőszerek használatát, amely negatíve, vagy pusztítóan hatással lehet az emberekre, a vadon élő állatokra, a talaj egészségére és a növénytermesztésre. 

Egyes kártevők invazív fajok, vagy nem őshonos károsítók – olyan fajok, amelyeket egyik helyről a másikra szállítottak anélkül, hogy természetes ellenségeik követték volna őket, így nincs ami fékezze a szaporodásukat, vagyis kezelhetetlenül terjednek. A CABI-nál a biológiai védekezés hatékony módszernek bizonyult az invazív, vagy nem őshonos fajok elleni védekezésben az integrált növényvédelem Integrated Pest management (IPM) nevű módszer. 

Mi a biológiai kártevőirtás célja, és kinek érdemes alkalmaznia?

A biológiai növényvédelem célja, hogy megvédje a termelők növényeit a nem kívánt kártevőktől és betegségektől, miközben nem veszélyezteti az embert, nem károsítja a vadon élő állatokat és nem segíti elő a kártevőkkel szembeni rezisztenciát. Használható gyors kezelési módszerként, vagy a megelőzésképpen rendszerben az immunitás felépítésére. Kiválóan alkalmas azoknak a termelőknek is, akik érdeklődnek az ökológiai és fenntartható gazdálkodás iránt. 

Miért van szükség a biológiai növényvédelemre?

A close-up of the biocontrol agent Trichoderma viride
A Trichoderma viride (fent) egy gomba és egy biofungicid. Biológiai módszerként alkalmazható gombás kórokozók okozta betegségek visszaszorítására. Fotó: CABI

A biológiai védekezési módszerek egyre népszerűbbek a hagyományos kémiai peszticideket övező biztonsági (környezeti, állatokra gyakorolt és emberi) és kártevő-rezisztencia problémák miatt. 

Ezen túlmenően az alacsony szermaradék-tartalmú és/vagy bioélelmiszerek fogyasztók általi népszerűségének növekedése a természetesebb kártevőirtási módszerek elterjedését eredményezte. 

Csökkentse a szintetikus vegyi anyagok mennyiségét 

A szintetikus növényvédő szerek mezőgazdasági felhasználása a környezeti tényezőkre is káros hatással lehet. Megzavarhatják a talajéletet, amely csökkenti a növények növekedését és vigorját, károsíthatják a gazdaságban és környékén élő állatokat és szennyezhetik a vízfolyásokat. 

Az emberi életet a szintetikus kémiai peszticidek is befolyásolhatják, különösen a mérgezőbbek – közvetlenül a munkavégzéskor az expozíció, vagy az ivóvíz, termés szennyeződése révén, valamint közvetetten, amikor a kártevők rezisztenciája terméskiesést okoz, ami befolyásolja a megélhetést. 

Új károsítók és betegségek 

Az országok közötti növekvő kereskedelem és árumozgás következtében a nem őshonos károsító fajok is idegen helyekre kerülhetnek, amely komoly kárt okoz a finoman kiegyensúlyozott őshonos ökoszisztémákban. A természetes ragadozók, kórokozók, versenytársak hiánya miatt, – amelyek normál esetben kordában tudják tartan a kártevőket és betegségeket -, az idegen károsítók így óriási tisztességtelen előnyhöz tudnak jutni saját versenytársaikkal szemben. 

Melyek a biológiai növényvédelem különböző típusai? 

The biocontrol agent, Diadromus pulchellus, attacking a leek moth pupa
A biológiai növényvédőszer, a Diadromus pulchellus megtámad egy póréhagymamoly bábot. Kép: CABI

A biológiai védekezésnek többféle stratégiája vagy típusa létezik: támogatott, klasszikus (importálás) és konzerváló. 

Támogatott biológiai növényvédelem 

A támogatott biológiai védekezés magában foglalja a károsító természetes ellenségeinek kijuttatását, beleértve a mikroorganizmusokat, természetes anyagokat, ragadozó rovarokat és atkákat, amelyek elpusztíthatják vagy elnyomhatják a kártevők és betegségek populációit. 

A kibocsátás lehet kicsi, de egyenletes lehet az évszakokon keresztül (inokulatív), vagy egy nagyobb kibocsátás, amely azonnali hatást indukál (inundatív). 

Klasszikus biológiai növényvédelem 

A klasszikus biológiai védekezés – más néven importbiológiai védekezés – egy egzotikus szervezet, természetes ellenség behurcolása a kártevők elleni védekezésre egy fertőzött területen. 

A cél nem az invazív rovar kiirtása, hanem sűrűségének egy megfelelő ökológiai, vagy gazdasági károsítási küszöb alá csökkentése. 

CABI – a CABI BioProtection Portált kezelő szervezet – nagy múlttal rendelkezik a klasszikus biológiai védekezésben. Világszerte vizsgálja a különböző invazív fajok elleni lehetséges biológiai védekező ágenseket. Munkája kiterjedt pl a Diadromus pulchellus parazita kibocsátására, amely egy olyan darázsfaj, amelyet az invazív pórélepke ellen Acrolepiopsis assectella annak gazdasági kárküszöb alatt tartására használnak Kanadában. 

Konzervatív biológiai védekezés 

A konzervatív biológiai védekezés az adott környezetben már létező természetes ellenségek megvédése – vagy megőrzése – egy kártevő populáció elleni védekezés során. Ez tekinthető a biológiai védekezés egyik legegyszerűbb stratégiájának, vagy típusának, mivel a természetes ellenségek már végzik a dolgukat. A konzervatív biológiai védekezés célja a már létező, biológiailag védekező természetes ellenség fenntartása. 

Melyek a különböző biológiai növényvédő szerek? 

Nematode and egg under microscopic vision
Egy fonálféreg, egy mikroszkopikus méretű féreg, amely biológiai kártevőirtásra is használható, és annak az egyik petéje. Kép: CABI

Különféle típusú biológiai növényvédő szerek léteznek, beleértve a mikrobákat, természetes anyagokat, gerincteleneket (rovarok, atkák, fonálférgek) és feromonokat, szemiokémiai anyagokat. Mindezek felhasználhatók a növényeket megtámadó kártevők és betegségek megzavarására, elrettentésére, vagy elpusztítására. 

Mikrobák 

Ez a csoport olyan baktériumokat, gombákat, vírusokat és más mikroorganizmusokat tartalmaz, amelyek képesek elpusztítani a kártevőket, vagy versenyelőnyük miatt felülmúlják, megelőzik a betegségeket. A mikrobiális anyagokat tömegesen gyártják és regisztrálják biológiai növényvédő szerként számos károsító ellen szerte a világon. 

Olyan kártevők vagy betegségek elleni védekezési módszerre vonatkoznak, amelyek mikrobákat vagy mikroorganizmusokat – nagyon apró élőlényeket – tartalmaznak. 

Természetes anyagok 

A természetes anyagok olyan összetevőkből állnak, beleértve a természetes vegyszereket is, amelyek a természetből származnak, és antimikrobiális, rovarölő, vagy kártevő-riasztó hatással rendelkeznek. Összetételük szerint kinyerhetik őket növényekből, állatokból, mikroorganizmusokból, bár nem kizárólagosan; eredeti hatóanyaguk szintetikus másolatai is lehetnek. 

Szemiokémiai anyagok, feromonok 

A szemiokemikáliák olyan vegyületek, amelyeket egy állat vagy növény állít elő, és amelyek felhasználhatók a kártevő normál viselkedésének megváltoztatására és megzavarására. 

Lehetnek feromonok vagy más vegyi anyagok, amelyek kémiai üzenetként küldenek egyik szervezetről a másikra, hogy módosítsák a befogadó viselkedését. 

Makrobák 

A makrobák, a gerinctelen biológiai védekezési szerek közé tartoznak a rovarok, a fonálférgek és az atkák, amelyek kiszabadulva kártevőket parazitálnak és/vagy azokkal táplálkoznak. 

A jótékony parazitoidok, például a parazitoid darazsak felhasználhatók biológiai védekező szerekként. Tojásaikat a kártevők tojásaiba rakják, így megakadályozzák a kártevők kikelését. 

2021-ben a kenyai CABI és a Koppert Biologicals Systems Ltd. projektet indított a kenyai Tuta absoluta paradicsom kártevő kezelésére, többek között a ragazó poloska a Macrolophus pygmaeus (MIRICAL) felhasználásával. 

A biológiai védekezés előnyei 

A caterpillar on a tree which has a thin upper half and a normal bottom half due to a virus
Nukleáris polyhedrosis vírussal fertőzött cigánylepke hernyó. Kép: David Cappaert, Bugwood.org